A Profecia no Novo Testamento - Análise da Pofecia de Ágabo (At 20.10-14)


1292 views